1. <label id="hzkvv"><del id="hzkvv"><pre id="hzkvv"></pre></del></label>
   <address id="hzkvv"><nav id="hzkvv"></nav></address>
     <address id="hzkvv"></address>
       复方氨基酸注射液(15-HBC)

       [药品名称]

           通用名称:复方氨基酸注射液(15-HBC

           商品名称:氨复命 15-HBC

       [性    状]本品为无色或微黄色澄明液体。

       [适 应 症]用于大面积烧伤、创伤及严重感染等应激状态下肌肉分解代谢亢进、消

                   化系统功能障碍、营养恶化及免疫功能下降病人的营养支持;以及用于

                   手术后病人,营养的改善。

       [规        格]250ml17.25g(总氨基酸)

       [用法用量](1)本品经中心静脉长时间应用时,应与葡萄糖(或脂肪乳)、维生

                        素、电解质、微量元素等注射液联合应用,以期达到营养全面支

                        持的目的。

                (2)本品经外周静脉应用时,可用等量5%葡萄糖注射液稀释后,缓慢

                        滴注。

                (3)输注速度:外周静脉输注时,将药液稀释后,一般以3040/

                        钟为宜;中心静脉输液时遵医嘱。

                     4)输注量应以病人的年龄、体重、营养状态、病情不同而定,一般

                        成人每日 2501000毫升(按氨基酸含量计算为0.5g/kg

                                         1.5g/kg)。

        
       十分彩 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>