1. <label id="hzkvv"><del id="hzkvv"><pre id="hzkvv"></pre></del></label>
   <address id="hzkvv"><nav id="hzkvv"></nav></address>
     <address id="hzkvv"></address>
       复方氨基酸注射液(18AA-Ⅳ)

       [药品名称]             
             通用名称:复方氨基酸注射液(18AA-
             商品名称:爱欣森
       [性     状]本品为无色至微黄色的澄明液体。

       [适  应 症] 1、改善外科手术前后病人营养状态。
       2、适于各种疾病所引起的营养不良,作为节氮疗法补充营养。

       [规     格]按总氨基酸计(1250 ml 8.70g 2500ml17.40g

       [用法用量]静脉滴注:成人,一般一日5001000ml。由周围静脉缓慢滴注。注射速度为每小时100200ml??筛菽炅?、症状、体重等情况按医嘱适当增减用量。

        
       十分彩 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>